Chính sách quy định trên ứng dụng (App) - Kitcare Trung tâm bảo hành thiết bị bếp & gia dụng chuyên nghiệp

Chính sách quy định trên ứng dụng (App)

Kitcare – Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
14/11/2023
KitCare - Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024
KitCare – Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024
03/02/2024

Chính sách quy định trên ứng dụng (App)

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Điều khoản riêng tư này mô tả về các chính sách và phương pháp thu nhập, sử dụng và trình bày thông tin của bạn khi sử dụng Ứng dụng (App) Kitcare.vn.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất cứ ai, ngoại trừ được mô tả trong chính sách bảo mật.

Ứng dụng có được thông tin gì và nó được sử dụng như thế nào?

Thông tin do người dùng cung cấp:

Ứng dụng nhận được thông tin bạn cung cấp khi bạn tải xuống và đăng ký Ứng dụng.

Đăng ký với chúng tôi là tùy chọn, tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng một số tính năng được Ứng dụng cung cấp trừ khi bạn đăng ký với chúng tôi.

Khi bạn đăng ký với chúng tôi và sử dụng Ứng dụng, bạn thường cung cấp:

 • Tên, số điện thoại, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và các thông tin đăng ký khác;
 • Thông tin liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như khi bạn thực hiện giao dịch mua, trả lời đơn hàng, hình ảnh được đăng tải bởi chúng tôi hoặc bạn liên quan đến xử lý đơn hàng;
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp;
 • Thông tin tài khoản chuyển tiền cho chúng tôi gồm: họ tên, số tài khoản ngân hàng;
 • Thông tin bạn nhập vào hệ thống của chúng tôi khi sử dụng Ứng dụng, chẳng hạn như thông tin liên hệ và thông tin quản lý đơn hàng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để liên hệ với bạn theo thời gian để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng, thông báo bắt buộc và các chương trình khuyến mãi tiếp thị.

Thông tin được Thu thập Tự động:

 • Ứng dụng có thể tự động thu thập thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn: loại thiết bị di động bạn sử dụng, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành thiết bị di động, Trình duyệt Internet bạn sử dụng và thông tin về cách bạn sử dụng Ứng dụng.
 • Liên kết với chính sách bảo mật của bên cung cấp dịch vụ thứ ba được sử dụng bởi các ứng dụng: App Store, Google Play.

Các bên thứ ba có thấy và / hoặc có quyền truy cập vào thông tin do Đơn đăng ký thu được không?

 • Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba khi thực sự cần thiết để thực hiện các dịch vụ liên quan, và các dữ liệu chỉ theo những cách được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin do Người dùng Cung cấp và Tự động Thu thập:

 • Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như lý do hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự;
 • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ;
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy của chúng tôi làm việc thay mặt chúng tôi, họ không sử dụng độc lập thông tin chúng tôi tiết lộ cho họ và đã đồng ý tuân thủ các quy tắc được nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư này.
 • Nếu Kitcare tham gia vào việc sáp nhập, mua hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản, bạn sẽ được thông báo qua email và / hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin này, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có về thông tin này.

Quyền chọn không tham gia của tôi là gì?

Bạn có thể ngừng tất cả các thông tin thu thập thông tin của Ứng dụng bằng cách gỡ cài đặt Ứng dụng. Bạn có thể sử dụng các quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn được cài sẵn trên thiết bị di động của bạn hoặc thông qua mạng hoặc mạng ứng dụng di động.

Chính sách lưu giữ dữ liệu, quản lý thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu do Người dùng cung cấp miễn là bạn sử dụng Ứng dụng và trong một thời gian hợp lý sau đó. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin Tự động thu thập trong tối đa 24 tháng và sau đó có thể lưu trữ tổng hợp. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa Dữ liệu đã cung cấp qua Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả Dữ liệu do người dùng cung cấp có thể được yêu cầu để Ứng dụng hoạt động bình thường.

Với trẻ em

Chúng tôi không sử dụng Ứng dụng để cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc thị trường cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tệp của chúng tôi trong thời gian hợp lý.

Bảo vệ

Chúng tôi lo ngại về việc bảo vệ tính bí mật của thông tin của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và bảo trì. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho nhân viên và nhà thầu được ủy quyền cần biết thông tin đó để hoạt động, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và bảo trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

Thay đổi

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới tại đây hoặc thông báo cho bạn qua email/tin nhắn văn bản. Bạn nên tham khảo Chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là đồng ý với tất cả các thay đổi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng Ứng dụng Kitcare hoặc có câu hỏi về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Rate this post

Trả lời

DMCA.com Protection Status